اطلاعیه شماره 224- قابل توجه مجریان محترم -  یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 12:36
 •  نام و نام خانوادگینام شرکتپایه شرکتپایه مدیر عاملکد شهرداریشماره همراه
  جزئیات مسعود قاسم زاده کریمیفرایند انرژی و راه البرز22627c09155153243
  جزئیات حسن طاهری پورگلساخت11362c09153133390
  جزئیات مجید بختیاریطرح و نقش آبدین33707c09155254908
  جزئیات ساسان نعیمی زغیانیسهند دژ شرق23331c09155151961
  جزئیات سید مصطفی هاشمینگین فدک خاوران3 461c09153596450
  جزئیات الهام بینقیسازه پرور آپادانا33749c09151596461
  جزئیات مهدی عیدی پورکندوان شرق3 515c09151651795
  جزئیات مهرداد حاجی زادهخاور سازه ابیورد11260c09153100762
  جزئیات رضا محمدی شکرانلوییعمران پیام طوس22505c09151104332
  جزئیات محد امین ماه فر برج سازان الماس33391c09155150342
  جزئیات مهرشاد محمدیمهندسی طرح و ساخت تحکیم گستر22637c09153151979
  جزئیات رضا اباصلتی انبوه سازان بافت شهر 33508c09153162700
  جزئیات علیرضا اساسیآرمان بنای معاصر هشتم33585c09155174188
  جزئیات محمد رضا برادران کاشانیپیمان مسکن نوین شرق خراسان33793c09155093833
  جزئیات محمد حسین قانع کیابنا فضا توسعه11681c 
  جزئیات یحیی اخوانآینده سازان رسم کاوش33596c09159966505
  جزئیات محمد سعید هادیزاده یزدیآساک رهساز پویا11110c09155124468
  جزئیات مهدی عباچیحصین دژ توس11102c09151110347
  جزئیات محمد فخار شاکریتوسعه بنای زیست توس22468c09125658779
  جزئیات احمد بزازان نوغابیآباد پردیس خراسان11333c09151153217
  جزئیات محمد کیهانی یزدیکیهان سازه مشهد31663c09151133363
  جزئیات محمد رضا جوانشیر مقدمانانیس شرق11198c09151152497
  جزئیات مجید شهرکیپی پاژ طوس111021c09151135046
  جزئیات سید جواد حائری عراقیپویا کار الیش22555c09153007855
  جزئیات علیرضا حلاجمجریان طوس شرق11455c09151106111
    

صفحه اصلی  |  شرایط عضویت  |  نحوه عضویت  |  معرفی انجمن  |  اخبار و اطلاعیه ها  |  ارتباط با ما
تمامی حقوق این پورتال برای انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان شهرستان مشهد محفوظ است


LiveZilla Live Help